Kontakt

Dane adresowe:

GAMSTAL Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 79
15-703 Białystok

NIP: 542-29-23-020
REGON: 200015633

KRS 0000234296
Kapitał zakładowy: 131.000,00 PLN

Bank BPH S.A.
88 1060 0076 0000 3200 0104 3229

Godziny otwarcia i lokalizacja:
Poniedziałek – piątek 7:00-15:00